Overslaan naar hoofdinhoud Ga naar de voettekst

Privacy Policy

Privacyverklaring Marketing Stad Appingedam

De vereniging Marketing Stad Appingedam heeft als doel het promoten en vermarkten van de historische stad Appingedam. Dit, in samenwerking met de ondernemers in Appingedam en andere partners/belanghebbenden. Je kan ons bereiken per e-mail op info@stadappingedam.nl. 

Contactgegevens:
info@stadappingedam.nl
Wijkstraat 69
9901 AH
Appingedam

Persoonsgegevens die wij verwerken

Marketing Stad Appingedam verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt wanneer jij een Beleef-Stad-Appingedam pas registreert. Personen die jonger dan 18 jaar zijn, zijn uitgesloten van deelname en kunnen zich niet registreren.

Deelnemers van de Beleef-Stad-Appingedam pas zijn niet verplicht te registreren.  Het is mogelijk de Beleef-Stad-Appingedam pas te gebruiken zonder registratie. Hierdoor worden geen identiteitsgegevens gekoppeld aan de Beleef-Stad-Appingedam pas.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken wanneer jij jouw pas registreert en/of onze website stadappingedam.nl bezoekt:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Locatiegegevens
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stadappingedam.nl of helpdesk@stadappingedam.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De verwerking van persoonsgegevens past in het beleid van ons en onze leden om de stad Appingedam en de ondernemers in Appingedam te ondersteunen. In het bijzonder is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk voor:

1. Het uitvoeren van het Marketing Stad Appingedam spaarprogramma bij de ondernemers;
Met het spaarprogramma biedt Marketing Stad Appingedam samen met de ondernemers iets extra’s voor de trouwe bezoekers van Appingedam. Door de Beleef-Stad-Appingedam pas te scannen, kan je punten sparen bij de ondernemers. De voorwaarden verbonden aan die gespaarde punten verschillen van ondernemer tot ondernemer.

Jouw persoonsgegevens zijn dan ook nodig om jouw deelname te registreren. Voor deelname aan het Marketing Stad Appingedam spaarprogramma is een registratie van de Beleef-Stad-Appingedam pas niet verplicht.

2. Het uitvoeren van de Marketing Stad Appingedam wedstrijd ;
Indien jouw Beleef-Stad-Appingedam pas werd geregistreerd via de website of een deelnemende ondernemer dan neem je, bij het scannen van de Beleef-Stad-Appingedam pas bij een van de deelnemende ondernemers, ook deel aan de Marketing Stad Appingedam wedstrijd.

Jouw persoonsgegevens zijn dan ook nodig om jouw deelname te registreren en desgevallend de prijs te kunnen toewijzen.

3. Het toesturen van nieuwsbrieven en acties via e-mail door Marketing Stad Appingedam
Jouw mailadres wordt door Marketing Stad Appingedam gebruikt voor het toesturen van nieuwsbrieven met actuele aanbiedingen, specifieke acties, events en informatie over bijvoorbeeld (nieuwe) producten en diensten, waarvoor u kunt sparen. Wij zullen vrijwel iedere maand 1 of 2 mails sturen.

4. Analyses voor procesverbetering, ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;
Marketing Stad Appingedam streeft ernaar om de website en diensten van de hoogste kwaliteit te kunnen leveren. Daarnaast wil Marketing Stad Appingedam de wensen van de ondernemers zo goed mogelijk op de wensen en behoeften van de bezoekers afstemmen. Hiervoor is het noodzakelijk dat Marketing Stad Appingedam statistisch onderzoek uitvoert zodat zij, waar nodig, aanpassingen kan aanbrengen. 

Marketing Stad Appingedam kan voor dit statistisch onderzoek gebruik maken van klantgegevens. De onderzoeksresultaten worden uitsluitend op geaggregeerde basis gerapporteerd. Dit betekent dat de resultaten op geen enkele wijze tot individuele klanten zijn te herleiden.

5. Ter ondersteuning van communicatie en campagnes via social media;
Marketing Stad Appingedam gaat graag via het web en de (eigen) social media kanalen in gesprek met klanten en bezoekers van de website, social media, en deelnemers aan het Marketing Stad Appingedam programma.

Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen te beantwoorden. Marketing Stad Appingedam volgt hiervoor actief het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Instagram en blogs. Marketing Stad Appingedam volgt discussies op deze kanalen, neemt er aan deel en beantwoordt individuele, relevante vragen. Marketing Stad Appingedam behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend.

6. Afhandelen van vragen en verzoeken om informatie

Als je contact opneemt met de supportdesk van Marketing Stad Appingedam, omdat je vragen of klachten hebt over de Beleef-Stad-Appingedam pas, zullen wij jouw contactgegevens en jouw vraag of klacht opslaan. Zo kunnen wij jou bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Marketing Stad Appingedam kan jou vragen om meer persoonsgegevens te geven indien wij dat nodig vinden voor beantwoording van de vraag of afhandeling van de klacht. De verstrekte Persoonsgegevens worden gebruikt voor het afhandelen van de vraag of klacht.

Geautomatiseerde besluitvorming

Marketing Stad Appingedam neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Marketing Stad Appingedam bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang jij meedoet met het spaarsysteem van Beleef-Stad-Appingedam. Zodra jij niet meer mee wilt doen verwijderen wij jouw gegevens. Als jij via de mail vraagt om jouw gegevens te verwijderen, ontvang je een bevestiging. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Marketing Stad Appingedam verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Marketing Stad Appingedam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Marketing Stad Appingedam gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Marketing Stad Appingedam gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@stadappingedam.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Marketing Stad Appingedam zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Marketing Stad Appingedam wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Marketing Stad Appingedam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met  ons via info@stadappingedam.nl