Onze reis van hersenkronkel naar vereniging

Marketing Stad Appingedam is ontstaan als antwoord op de vraag hoe de Damster ondernemers samen kunnen werken om leegstand tegen te gaan. Er is namelijk een landelijke trend gaande waarbij winkelstraten langzaam maar zeker leeglopen. Steeds meer mensen trekken naar de grotere steden trekken en kleinere winkelcentra in Nederland krijgen hierdoor steeds meer te maken met dalende bezoekersaantallen en toenemende leegstand. De winkelcentra in de Eemsdelta-regio vormen geen uitzondering. De dalende trend wordt versterkt door een toename van onlineverkopen. Reden dus voor de ondernemers van Appingedam om naar alternatieven te zoeken en de leegstand tegen de gaan. 

Een nieuwe start

Eerdere initiatieven om Appingedam goed op de kaart te zetten, hebben niet altijd het gewenste resultaat opgeleverd. Daarom slaat MSA een nieuwe weg in met als doel de inwoners en de Damster ondernemers te verbinden en cultuurhistorisch Appingedam op de kaart te zetten. De Damsters moeten weer echt trots worden op hun cultuurhistorische winkelstad en deze boodschap uitdragen. 

Op 3 oktober 2017 begon onze missie. Ondernemers Kontact Appingedam (OKA) bracht die dag 117 ondernemers samen voor een informatieavond in ontmoetingscentrum Kabzeël. De OKA vroeg zich namelijk af, of een aantal organisaties in Appingedam wel voldoende:

  • Vanuit ondernemers-oogpunt opereert
  • Ondernemers verbindt
  • Inzet op de kracht van een collectief Appingedam
  • Stad Appingedam 1327’ op de juiste/eenduidige manier vermarkt

Van werkgroep naar vereniging

Tijdens de bijeenkomst in Kabzeël maakte de Damsterondernemers voor het eerst kennis met de Beleef Stad Appingedam pas. Een loyaliteitspas voor de hele stad die ons gaat helpen om bezoekers aan onze stad te binden. Ons initiatief werd vol enthousiasme ontvangen en al snel ontstond een werkgroep vol enthousiaste ondernemers om te onderzoeken hoe de Beleef Stad Appingedam pas vormgegeven kon worden. 

Gaandeweg ontdekte de werkgroep dat de stadsmarketing uit veel meer zou moeten bestaan dan alleen de Beleef Stad Appingedam pas. Door juist in te zetten op verbinding, kan MSA zich focussen op het verminderen van leegstand en het vergroten van de leefbaarheid. Verbinden en samenwerken heeft betrekking op alle Damsterondernemers en andere belanghebbenden in Appingedam en de regio. 

In juli 2018 was de oprichting van Marketing Stad Appingedam een feit. Het statutaire doel van de vereniging is het vermarkten en promoten van de stad Appingedam als cultuurhistorische toeristische trekpleister, winkelstad en vestigingsplaats voor ondernemers. Al snel werden verschillende subsidieverstrekkers benaderd waardoor de vereniging een substantieel bedrag tot haar beschikking kreeg om haar statutaire doel te verwezenlijken. In de zomer van 2019 zette MSA een belangrijke stap. Na bijna 2 jaar werd de Beleef Stad Appingedam pas werkelijkheid.

De grote aftrap vond plaats op 28 juni 2019 met een bomvol programma en natuurlijk ook een bomvol plein. Hier vielen ook de eerste prijzen te winnen drie gelukkige Damsters gingen er met een gloednieuwe 4K-tv vandoor.  Zij kregen deze uit handen van niemand minder dan Wolter Kroes! Zijn optreden zorgde voor een groot spektakel en een fantastisch begin van de Nacht van Appingedam.